Chocen.TV ukončila na žádost Českých drah a SŽDC dne 2. 7. 2015 vysílání. Důvodem je nesoulad publikování on-line záběrů železničního provozu s bezpečnostní politikou.